ΕΠΙΛΥΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Σε αυτόν τον τομέα το γραφείο αξιοποιεί την έννοια «Αγρονόμος», παρέχοντας τεχνική υποστήριξη σε ζητήματα:
• εντοπισμού θέσης και ορίων ιδιοκτησιών,
• έγερσης διεκδικητικών αγωγών έναντι του Δημοσίου,
• επίλυσης ιδιοκτησιακών διαφόρων μεταξύ όμορων ιδιοκτητών κ.α.

Η αντιμετώπιση των παραπάνω επιτυγχάνεται με τη σύνταξη τεχνικής έκθεσης πραγματογνωμοσύνης η οποία αξιοποιεί:
• στοιχεία από επίγειες μετρήσεις με τοπογραφικά όργανα τελευταίας τεχνολογίας (GPS, Total station, κτλ),
• χρήσιμα εργαλεία μελέτης, όπως είναι η φωτοερμηνεία και η τηλεπισκόπηση,
σε συνδυασμό με την άριστη γνώση της δαιδαλώδους πολεοδομικής Νομοθεσίας, αλλά και τη συνεχή καθοδήγηση έμπειρου σε ιδιοκτησιακά θέματα δικηγόρου, μόνιμου συνεργάτη του γραφείου.