ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΩΝ

Το τεχνικό γραφείο TopTopo έχει πλήρη γνώση της πολεοδομικής νομοθεσίας και του καθεστώτος που διέπει την έκδοση οικοδομικών αδειών στην ιδιαίτερα απαιτητική – σε αυτό το τομέα- περιοχή της Σικίνου και γενικότερα των Νότιων Κυκλάδων.

Διαθέτουμε μόνιμους συνεργάτες με μεγάλη εμπειρία ο καθένας στον τομέα του, Αρχιτέκτονες Μηχανικούς με εμπειρία στου παραδοσιακούς οικισμούς και σε περιοχές αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, Πολιτικούς Μηχανικούς με ιστορικό σε απαιτητικές στατικές μελέτες, Μηχανολόγους Μηχανικούς.

Το γραφείο μας ετοιμάζει άμεσα όλα τα απαραίτητα σχεδία και έγγραφα, ελαχιστοποιώντας τον χρόνο διεκπεραίωσης και παρακολουθεί από κοντά όλα τα στάδια της διαδικασίας προβαίνοντας στις απαραίτητες διορθώσεις-αλλαγές όπου και αν χρειάζεται.

Η έμπειρη ομάδα διαχείρισης οικοδομοτεχνικών έργων της TopTopo συμπληρώνεται από έμπειρους μηχανικούς, και ειδικούς του τομέα κατασκευών, έτσι ώστε να προσφέρονται ολοκληρωμένες υπηρεσίες επίβλεψης, κατασκευής ή ανακαίνισης κάθε είδους οικοδομικού έργου, σύμφωνα με τις απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές και εντός των προγραμματισμένων χρονοδιαγραμμάτων.