ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Σε αυτόν τον τομέα το τεχνικό μας γραφείο αξιοποιεί την έννοια «Τοπογράφος».
Διαθέτουμε σύγχρονο εξοπλισμό και μεγάλη εμπειρία σε κάθε είδους Τοπογραφικές Μελέτες όπως:

• Σύνταξη Τοπογραφικών Διαγράμματα για

  • Μεταβιβάσεις
  • Πράξεις χαρακτηρισμών Δασαρχείου
  •  Οικοδομικές άδειες

• Καθορισμός Αιγιαλού και Παραλίας
• Οριοθετήσεις Υδατορεμάτων
• Αποτυπώσεις κτιρίων
• Φωτοερμηνείες